EA systems logo automatyka śląsk
menu rozwijane
logo facebook
HOME
Oferta
Praca
Kontakt

Praca

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres: biuro@easystems.pl

Administratorem danych jest EA Systems sp. z o.o. i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Dane zbierane są wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne i zgodne z wymogiem ustawowym Kodeksu pracy, a ich udostępnienie jest warunkiem wyboru kandydatury osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Po wyłonieniu kandydata do pracy i przyjęciu przez niego warunków pracy, uzyskane w wyniku rekrutacji dane innych osób podlegają zniszczeniu. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo dostępu do zgromadzonych danych dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Do CV prosimy załączyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV (ofercie pracy) na podstawie art. 22(1) Kodeksu pracy przez EA Systems sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Otrzymałem/am również informację o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych. Miejscowość, data…………………………………. Imię i nazwisko oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ……......................................”

OFERTA PRACY