O nas

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres: biuro@easystems.pl

 

Administratorem danych jest EA Systems sp. z o.o. i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Dane zbierane są wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne i zgodne z wymogiem ustawowym Kodeksu pracy, a ich udostępnienie jest warunkiem wyboru kandydatury osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Po wyłonieniu kandydata do pracy i przyjęciu przez niego warunków pracy, uzyskane w wyniku rekrutacji dane innych osób podlegają zniszczeniu. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo dostępu do zgromadzonych danych dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po wyłonieniu kandydata do pracy i przyjęciu przez niego warunków pracy, uzyskane w wyniku rekrutacji dane innych osób podlegają zniszczeniu. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo dostępu do zgromadzonych danych dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą.

 

Do CV prosimy załączyć podpisane oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV (ofercie pracy) na podstawie art. 22(1) Kodeksu pracy przez EA Systems sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Otrzymałem/am również informację o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.

 

Miejscowość, data………………………………….

Imię i nazwisko oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ……......................................”

<<-h->>

Montaż instalacji elektrycznych przemysłowych, tras kablowych, wykonywanie pomiarów elektrycznych etc.

Elektromonter

Diagnostyka i bieżące usuwanie awarii występujących na maszynach, liniach produkcyjnych. Montaż i uruchomienia systemów automatyki przemysłowej.

Automatyk przemysłowy

Programowanie sterowników PLC. Projektowanie i programowanie systemów wizualizacji HMI. Uruchomienia instalacji.

Programista sterowników PLC

EA Systems sp. z o.o. ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy e-mail: biuro@easystems.pl tel.: 781 710 555, 501 258 967